Algemene voorwaarden | Privacy | Disclaimer

Algemene voorwaarden:

Onze algemene voorwaarden worden u op aanvraag toegestuurd.

 

Privacy:

MySchoolApp is een handelsnaam van DKS Innovations B.V.

Eventuele persoonlijke gegevens van de bezoekers van de website van DKS Innovations B.V. worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. DKS Innovations B.V. houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. DKS Innovations B.V. respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de website www.facilityestate.nl. De door u op de site ingevoerde gegevens voor berekeningen en aanvragen worden behandeld volgens de Wet op de privacy.
Deze gegevens zullen nooit aan andere organisaties dan DKS Innovations B.V. ter beschikking worden gesteld. DKS Innovations B.V. kan voor de technische afhandeling gebruik maken van diensten van derden en deze derden opdragen namens DKS Innovations B.V. persoonsgegevens te verwerken, een en ander conform deze Privacy Statement.

 

De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van DKS Innovations B.V. te vallen. Uw gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten DKS Innovations B.V. Deze site kan hyperlinks bevatten naar de websites van derden. Deze websites kunnen een afwijkend privacybeleid hanteren. Deze Privacy Statement heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze website. DKS Innovations B.V. is niet verantwoordelijk voor de naleving van andere partijen van de privacywetgeving.

 

DKS Innovations B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor eventuele aanpassingen.

 

Disclaimer

MySchoolApp is een handelsnaam van DKS Innovations B.V.

De op deze website getoonde informatie is met zorg samengesteld door DKS Innovations B.V.. DKS Innovations B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen teksten en informatie. Noch voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de internetpagina www.facilityestate.nl. De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies en u kunt er geen rechten aan ontlenen. Gebruikmaking van de geboden informatie is voor eigen risico van de gebruiker.

 

Als u via deze internetsite door middel van een hyperlink een pagina raadpleegt van derden dan wordt deze informatie verstrekt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd. DKS Innovations B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites.